نمایش 41 - 50 از 210
وبلاگ شهادت هنر مردان خداست نوشت:
وبلاگ لاله واژگون نوشت:
همه فعل هایم ماضی اند ... ماضی خیلی خیلی بعید ...!!! دلم برای یک "حال ساده" تنگ شده است ...!!
وبلاگ ره عشق نوشت:
من حاضرم هر روز کفن پوش شوم ، لیک امیرم حتی تو برای نفسی داخل این رخت نباشی
وبلاگ ره عشق نوشت:
بر میدارمش باهم مـیرویم گـلزار شـهدا چـندتا وصیـت نامـه هم بـرایش مـیخوانم حرفـهای قـشنگـشان را برایش تکرار میـکنم دل دوتایـی مان باز میـشود...
هیچ حرفی پرنزند گلایه ای سر ندهند گلویمان فیلترینگ است
هفدهمین گلدون وبلاگی ایلام بلاگر تقدیم میکند:
وبلاگ جوان عاشورایی"جوان انقلابی" نوشت:
وبلاگ شهید رجایی سرابله نوشت:
من از شما یه سوال دارم برای چی رفتید جنگ که شهید بشین مگر ما از شما خواسته بودیم؟
وبلاگ ترانه ها و شاعرانه ها نوشت:
بابایش را آدم بدها جلوی چشم خودش شهید کرده بودند.

صفحه‌ها