نمایش 21 - 30 از 210
واکاوی در سیاست بر اساس بیانات رهبر/
" رهبر از دید انها (اصلاحات و غربی ها) تند رو است" ؛ ما خوشحالیم که در پشت سر رهبری هستیم که خود علمدار این انقلاب است و سر ستیز با دشمنان را دارد " تا میتوانید ما را تند رو و افراطی بخوانید اما هرگز از اصل خود کوتاه نخواهیم امد.و تا اخرین نفس در مقابل انها خواهیم ایستاد
انچه که ما در ژنو و نیویورک و لوزان دادیم و انچه حاصل شد برای ملت ایران چه بوده ؟
وبلاگ شعر و طنز رضوان الوندی نوشت:
وبلاگ لاله واژگون نوشت:
برای انهدام یک تمدن ، سه چیز را باید منهدم کرد: اول) خانواده دوم) نظام آموزشی سوم) الگوها و اسوه ها
لاله واژگون نوشت:
مجبــــورم سیبیل بـــزارم تــا جــامعــه احســـاس کمــبود مـــرد نـــکنــه!!!

صفحه‌ها