مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام:
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام از ثبت ملی آوای مقامی «هوره» در فهرست آثار معنوی استان ایلام خبر داد.
28/11/1393 - 14:28
اشتراک در مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام