گزارش ایلام پویا از پیشرفت 60 درصدی یک پروژه 8 ساله؛
ساخت واحد های مسکونی سازمان تاکسیرانی ایلام از سال87 شروع و تا سال 90 باید به خریداران تحویل داده می شد، بعد از گذشت چندین سال این واحد های مسکونی به صاحبان خود واگذار نشده و با توجه به ناپدید شدن حدود 2 میلیارد تومان پول خریداران، هیچ کس جوابگو نیست.
20/10/1395 - 08:00
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ایلام عنوان کرد: تغییر نرخ کرایه تاکسی ها بر طبق مصوبه ی تایید شده از سوی شورای شهر ایلام صورت گرفته و کاملا قانونی است.
12/05/1395 - 01:58
اشتراک در تاکسیرانی