نمایش 1 - 2 از 2
گزارش ویژه از حاشیه‌های ورود 118 هواپیما به کشور/
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند ورود هواپیای نو به کشور می تواند ساختار حمل و نقل هوایی کشور را تغییر دهد، اما عده ای نیز در این میان ورود هواپیمای نو به ناوگان حمل و نقل هوایی را غیر منطقی می دانند و مدعی هستند این رقم برای خرید هواپیما هرچند اعتباری به صرفه نیست.
گزارش ویژه ایلام پویا/
نبود همگونی بین اولویت های برنامه های مختلف توسعه و مساله گسست بین اهداف برنامه ریزان و مجریان در کنار همه جانبه نگر نبودن این طرح ها چالشی را نمودار ساخت که می توان از آن تحت عنوان خلأ برنامه های توسعه یاد کرد.